vision-imageVi har utformet et hefte med utfyllende informasjon om vår visjon og verdier. Disse kan du lese mer om her

Innholdet i heftet kan oppsumeres med de punktene du ser under her:
– Levende gudstjenester
– Livsnære fellesskapsgrupper
– Yrende barne- og ungdomsarbeid
– Misjon i hjertet
– Kreativitet og mangfold
– Velsignelse som livsstil