vision-imageVi har utformet et hefte med utfyllende informasjon om vår visjon og verdier. Disse kan du lese mer utfyllende om her

Innholdet i heftet kan oppsumeres med de punktene du ser under her:
- Levende gudstjenester
- Livsnære fellesskapsgrupper
- Yrende barne- og ungdomsarbeid
- Misjon i hjertet
- Kreativitet og mangfold
- Velsignelse som livsstil