Ungdomspastor Thomas Birkeland – Såkorn

  • Vil du være en såmann som sår inn i andre mennesker, ved å dele din historie?
  • Tror du at din historie kan bety en forskjell for andre?

Bibelsteder
Markus 4:3-20