Elim samles hovedaklig til gudstjenester kl. 11.00 på søndager. Men det kan variere med noen andre tidspunkt og noen andre møteformater, se beskrivelse på denne siden. Følg med på denne nettsiden, annonse i Halden Arbeiderblad eller ta kontakt med menighetens pastor for ukens program.

IMG_3095
GUDSTJENESTE
Elim ønsker at søndagssamlingen skal være et møtested mellom dagens mennesker og den levende Gud. Form og uttrykk vil variere fra søndag til søndag, men fokuset er på sang og lovsang, livsnær bibelforkynnelse og et ønske om å legge til rette for at mennesker med ulike ståsted i livet kan nærme seg troens mysterium. Under gudstjenesten er det eget barnemøte for de minste.

IMG_2864ALLE SAMMEN – GUDSTJENESTE
ALLE SAMMEN-Gudstjenester er for, ja, nettopp alle sammen. I Elim er det slike gudstjenester omtrent en gang i måneden. På disse gudstjenestene har barn, unge, voksne sammen ansvar for samlingen. Hver gudstjeneste har fokus på et tema knyttet til den kristne tro eller det kristne liv. Ønsket er at temaet skal formidles sant, kreativt, forståelig og til inspirasjon og glede for alle sammen. ALLE SAMMEN-gudstjenestene avsluttes med åpen kafeteria.

.

.

.

-.

IMG_2821UNG-GUDSTJENESTE
Enkelte søndager i halvåret inviterer Elim til UNG Gudstjeneste. Disse er som alle søndagssamlinger i Elim, for alle generasjoner, men vil være preget av at ungdommer er med å ha ansvar for samlingene. Forkynnelse, form og uttrykk vil være rettet mot ungdommer. På disse samlingene vil og menighetens konfirmanter være engasjert.

Du er invitert til inspirerende og varme søndagssamlinger i Elim!