Comments are off for this post

Pastor Agnar Sæli “Et helt menneske”

Paulus ber for hele mennesket.
Åndelig – Bøyer knær for Faderen.
Personlig – indre menneske.
Sosial – sammen med de hellige.

Vi kan oppleve skade i alle tre relasjoner. Og de henger sammen og påvirker hverandre. I Guds relasjonen er det en kilde til helbredelse i alle livets relasjoner.

Bibelreferanse:
Efeserne 3: 14-21