Elim ble stiftet så tidlig som i 1884. Men 10.10.2010 var en historisk dag for menigheten, da den flyttet inn i sitt nye tidsmessige kirkebygg på Sommerro i Tistedal.

Menigheten har omkring 140 medlemmer, samles til søndagsgudstjenester, bønn- og samtalekvelder, er misjonsfokusert, driver et stort arbeid for barn og ungdom, har et aktivt sang og musikkmiljø og har som målsetning å være en levende menighet for alle generasjoner. På denne nettsiden kan du få vite litt om hvem Elim er, hva vi tror på og hvilket arbeid Elim driver.

STYREMÅTE
Baptistkirken Elim er en selvstendig baptistmenighet tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn. Det vil si at menigheten selv gjennom årsmøte og menighetsmøter bestemmer over egen virksomhet og aktiva. Elim er videre organisert som en demokratisk menighet. Det vil si at valg og viktige beslutninger skjer på årsmøter og menighetsmøter hvor alles stemme teller like mye. Som baptister tror vi denne organiseringen, på en god måte, forvalter bibelens ord om det allmenne prestedømmet og det bibelske bildet av menigheten som en kropp med mange lemmer som trenger hverandre. Les mer om Det Norske Baptistsamfunn her: www.baptist.no