Besøksadresse:Kontakt
Løkkebergveien 46
1792 Tistedal

Adresse:
Boks 80, 1790 Tistedal.

Menighetens pastor:
Agnar Sæli
413 76 413

Menighetens ungdomspastor:
Thomas Birkeland
474 14 277

E-mailadresse:
post@elimtistedal.no