De mest sentrale ting samler den kristne kirke. Og som baptister tror vi som våre kristne brødre og søstre på den treenige Gud; Fader, Sønn og Ånd. Vi tror at bibelen er Guds inspirerte Ord. Vi tror at Jesus ved sin død og oppstandelse åpnet veien til Gud, og at denne veien er åpen for alle mennesker som tar imot og tror! Som baptister har vi allikevel noen kjennetegn som skiller oss noe fra andre kirkesamfunn.

Dåp
Baptist betyr døper, og dåp i en baptistkirke er annerledes enn for eksempel i lutherske kirker. Baptister døper ikke spedbarn. Dåp i en baptistkirke skjer når et menneske selv bekjenner seg til troen på Jesus Kristus. Det enkelte menneskes selvstendighe valg er sentralt for baptister. Dåpen i en baptistkirke skjer ved full neddykkelse, derfor vil du i de fleste baptistkirker finne et dåpsbasseng i kirkesalen. Når det skjer dåp er det høytid i en baptistkirke! Menigheten gleder seg over et menneske som av egen vilje har bestemt seg for å legge sitt liv i Jesu hender!

 

MENIGHETSLIV

For mange er den største forskjellen på de ulike kirkene; gudstjenesteformene og selve kirkebygget. Siden baptistkirker er selvstendige betyr det at menighetene selv former begge deler. Når det kommer til kirkebygg, er baptistkirker preget av å være arbeidskirker, tilpasset en rik variasjon av virksomhet. Så også Elim. Og når det gjelder gudstjenesteformer og menighetsliv er vi baptister i Norge stolt av å ha en stor variasjon i dette. Du vil finne store, små, høykirkelige, lavkirkelige, orientalske, afrikanske, moderne og tradisjonelle baptistkirker spredt utover Norges land.