Kjell Birger Frøyland “Rett nattverd”

Tale fra gudstjeneste 27. august 2017.

Kjell Birger Frøyland tar oss igjennom hva Bibelen forteller oss om nattverden. Frøyland er glad i Bibelen, så her får dere mye gull fra Guds ord.