I tillegg til felleskalenderen du ser under, så har vi egen kalender for de ulike virkegrenene vi har på Elim. Trykk på lenken til den kalenderen du ønsker å abonnere på i din egen kalender på data, nettbrett eller smarttelefon. Trykk på GoogleAbo nede til høyre under den kalenderen du har valgt under. Du finner også lenke til den enkelte kalender inne på siden til den enkelte virkegren.
PS! Trykk på den enkelte kalenderhendelse for å se hele innholdet og mer informasjon.

Joysing
Etter skoletid
Konfirmasjon
Junioren
Ut
Loftet
Gudstjenester/møter
Kvinnemisjon
Smågruppe

Felleskalender