Barnekor for barn i alle aldre. Torsdager fra 17:30 – 18:30.

JoySing starter med korøvelse for hele koret, deretter deles gruppen i to hvor de eldste barna har egen øvelse, og de yngste har ulike aktiviteter. Hver øvelse slutter med kveldsmat for barn og foreldre. JoySing opptrer på ulike arrangementer i kirken.

Kalender
Facebook – JoySings gruppe på Facebook.
Halvårsplan

Kontaktperson:
Hege Myhren Larsen
454 06 311

Hjertelig velkommen store og små barn! 🙂