puls-strasti-1920x1200Den tredje søndag i måneden har vi en annerledes type gudstjeneste.

HvilePuls er som navnet tilsier en type gudstjeneste hvor du skal kunne komme og senke skuldrene. Glemme hverdagens mas og stress. Være i Guds nærvær og kjenne på en god atmosfære.

Faste innslag er lovsang, samtale med “kveldens gjest”, bønnevandring og nattverd.

Vi er opptatt av å dele levd liv. Derfor har vi ikke den tradisjonelle talen som er vanlig i Gudstjenestene våre. Vi bytter ut talen med en samtale med noen fra menigheten eller utenfra. Vi tror at det å dele levd liv er en viktig faktor for fellesskapet i menigheten.

Tilbakemeldingene fra fremmøtte på disse er utelukkende positive.

Vi har eget barnemøte, så her er det bare for hele familien å komme.

Etter gudstjenesten spiser vi kveldsmat sammen.

Klokkeslettet er 17:00